suoraan sisältöön

Arvoni ovat:

Ihmisten erityistarpeet huomioitava palveluja suunniteltaessa ja tuotettaessa. Tärkeitä ryhmiä ovat vanhukset ja vammaiset.

Ihmisten erityistarpeiden huomioiminen ja erilaisuuden ymmärtäminen on paitsi oikein ja inhimillistä, myös kaupungille taloudellista toimintaa. Vammaisten ja vanhusten palveluja tulee kohdentaa oikein. Erityistarpeiden huomioiminen on jokaisen vammaisen ja vanhuksen oikeus, mikä edistää ihmisen hyvinvointia ja jaksamista. Tunnen erityispalvelujen arjen: Yhdellä lapsistani on Downin syndrooma, joten olen henkilökohtaisesti kokenut millaista on taistella saadakseen palveluja erityislapselle. Meidän täytyy luoda Kaikkien Helsinki - tasa-arvoa ja laatua palveluihin. Palvelut käsittävät paitsi sosiaali- ja terveyspalvelut, myös asumisen ja kulttuurin.

Ikääntyvät ovat mahdollisuus ja voimavara

Sukupolvien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä pitää päättäväisesti tukea kaupunkilaisten omien järjestöjen kautta. Varamummojen ja -vaarien vierailut ja vapaaehtoistyö päivä- ja lastenkodeissa sekä kouluissa innostaa eläkkeellä olevia ja luo lapsille hyvän kasvuympäristön.

Vanhusten ja vammaisten auttamisessa tulee koko palvelujen kirjo ottaa käyttöön kotipalveluista palveluasumiseen ja vanhainkoteihin henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Myös vertaustuki on tärkeää: juridiikassa etevä eläkeläinen voi auttaa toisia testamentin, avioehdon tai sopimusten teossa.

Hyvinvointi lähtee kuitenkin liikkeelle ihmisen arvostamisesta; autettavan vanhuksen tai vammaisen taidot ja mielenkiinnon kohteet tulee huomioida auttamista ja hyvinvointia vahvistavina ja helpottavina tekijöinä.

Ikääntyneet ovat voimavara - eivät eläkepommi.

Väkivallan uhrien matalan kynnyksen auttamisjärjestelmä: Kaikkien naisten talo

Väkivaltaan puuttumattomuuden kulttuuri on saatava loppumaan ja alkava väkivallan kierre on tunnistettava paremmin. Haluan Helsinkiin Kaikkien naisten talon, jonne jokaisen on helppo tulla ja joka ei luokittele ihmisiä ongelmaisiin ja menestyjiin. Toimiva talo tarvitsee lapsiparkin siksi aikaa, kun äiti tapaa järjestöjen ja kaupungin ammattilaisia, saa apua taloudellisiin ja juridisiin kysymyksiin tai osallistuisi tietoiskuihin, luennolle tai kulttuuritapahtumaan. Paikka on tarkoitettu kaiken ikäisille naisille, eri kulttuureista oleville, eri elämäntilanteessa oleville. Yhteisöllinen paikka auttaisi yksinäisiä ja toisaalta kotona olevia äitejä, jotka usein ovat yksin ratkoessaan ongelmiaan. Vertaistuki on korvaamatonta ja järjestöjen tarjoama apu erittäin tärkeää.

Tule mukaan vaalityöhöni, mikäli innostut teemoistani. Yhdessä saamme aikaan Kaikkien Helsingin.

Leena Ruusuvuori
www.leenaruusuvuori.fi
leena@leenaruusuvuori.fi

Helsingin Kokoomus